'

Sứ mệnh của Thái Minh: Mang thuốc tốt đến cho đời

Sứ mệnh (đồng thời là slogan): Mang thuốc tốt đến cho đời
Tầm nhìn: nằm trong top 10 công ty dược lớn nhất Việt Nam vào năm 2020, top 100 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam vào năm 2030
Giá trị cốt lõi của Thái Minh có thể gói gọn trong 8 câu thơ:

Sản phẩm phải của Việt Nam
Chất lượng phải tốt, phải làm (từ) thiên nhiên
Nhân sự trọng đức cầu hiền
Mục tiêu cùng đạt, thưởng tiền thật to
Trách nhiệm xã hội chăm lo
Văn hóa doanh nghiệp phải do tay làm
Quản lý chi tiết, rõ ràng
Lãnh đạo sáng suốt, vững vàng tiến lên!

Theo đó, Thái Minh chủ trương phát triển những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, được sản xuất tại Việt Nam (không ưu tiên hàng nhập khẩu), và đặc biệt cần phải có chất lượng tốt, tác dụng điều trị (hoặc hỗ trợ điều trị) rõ ràng, đem lại thay đổi rõ rệt về chất lượng cuộc sống của người Việt Nam. Bằng việc sở hữu và phát triển những thương hiệu mạnh về dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, Thái Minh sẽ từng bước xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh trong ngành Dược, mà mục tiêu là top 10 trong ngành Dược Việt Nam vào năm 2020.

Ý nghĩa tên công ty và logo:

logo

Thái Minh thể hiện cho ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời, của hy vọng, với mong ước mỗi khi bệnh nhân nhìn thấy logo trên các sản phẩm của Thái Minh là thêm một lần được tiếp thêm hy vọng trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và gia tăng chất lượng cuộc sống.