Nghiên cứu và phát triển

Đàn anh đi trước

Trải qua thời gian gắn bó hai năm rưỡi ở tập đoàn, có khá... [Đọc tiếp]

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hơn cả một công việc ý nghĩa

Ngày xưa, trước khi vào công ty, em đã từng làm sale của một... [Đọc tiếp]

“Thôi, công ty tốt là được rồi con ạ!”

Đó là chính xác những gì ba em nói khi nghe em kể về... [Đọc tiếp]

Quản lý

Đàn anh đi trước

Trải qua thời gian gắn bó hai năm rưỡi ở tập đoàn, có khá... [Đọc tiếp]

x

Bạn hãy gửi thông tin để đặt mua sản phẩm!