Tài nguyên
Danh mục web mobile Thái Minh

Tài nguyên thương hiệu Dược phẩm Thái Minh

Trong gần 12 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Dược phẩm Thái Minh và các công ty thành viên đã đạt được những mốc phát triển vượt bậc và trở thành một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả của Việt Nam. Thái Minh cũng đã gây dựng được thương hiệu về một công ty đào sâu, đầu tư vào nghiên cứu để cho ra đời những sản phẩm có chất lượng thật, hiệu quả tốt. 

 


Việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn Dược phẩm Thái Minh đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển của thương hiệu Tập đoàn với một vị thế mới và diện mạo mới.
Sổ tay thương hiệu Dược phẩm Thái Minh