Khó khăn lớn nhất của em tại công ty chính là khoảng thời gian nhà máy đang hoàn thiện để đi vào hoạt động. Em bắt đầu làm...

Khó khăn lớn nhất của em tại công ty chính là khoảng thời gian nhà máy đang hoàn thiện để... [Đọc tiếp]

Điều khó khăn nhất

Phần thưởng cho những nỗ lực tới cùng

Hôm nay khi dọn dẹp chuyển đồ từ tầng 5 xuống nhường lại phòng cho bên Quà tặng, chợt em thấy tấm biển “Giải ba- một chuyến du... [Đọc tiếp]

Những khủng khoảng ngày dịch

Em đã có một khoảng thời gian ngắn gặp khủng hoảng trong đợt dịch vừa rồi, bị áp lực từ chính suy nghĩ của bản thân và công... [Đọc tiếp]

Phòng R&D nhà máy Thái Minh Hi-tech

Khoảng đầu tháng 11/2019 em vinh dự nhận trách nhiệm lớn lao là Phụ trách phòng Nghiên cứu phát triển (phó phòng). Thời điểm đó, nội bộ của... [Đọc tiếp]

Bài học nhớ đời

Tôi có một kỉ niệm buồn đáng nhớ đó là năm khi Phú Khánh sáp nhập vào Thái Minh. Lần đó tôi nhận được một cuộc gọi điện... [Đọc tiếp]

x

Bạn hãy gửi thông tin để đặt mua sản phẩm!