Tính đến thời điểm này, em đã làm việc tại công ty hơn 07 năm, đã được gặp gỡ và làm việc cùng với nhiều Giám đốc, Quản...

Tính đến thời điểm này, em đã làm việc tại công ty hơn 07 năm, đã được gặp gỡ và... [Đọc tiếp]

Đồng đội của tôi

Khi đường cùng là đường sáng

Trong đời em có hai sự kiện có lẽ em sẽ không bao giờ quên. Một là cuối cấp 3, khi đó bố em đã từng nói với... [Đọc tiếp]

Chặng đường 9 năm của tôi và Thái Minh

Hà Nội vào thu thật đẹp, nắng vàng óng ả, nắng kiêu kỳ, nắng vắt qua ngọn cây… Mình nhận lời mời phỏng vấn tại Thái Minh ở... [Đọc tiếp]

Chị Thuận của tôi

Ở Thái Minh, tôi có một người chị - Đó là chị Thuận . Đối với tôi, chị vừa là đồng nghiệp, vừa là người chị, người bạn... [Đọc tiếp]

Đàn anh đi trước

Trải qua thời gian gắn bó hai năm rưỡi ở tập đoàn, có khá nhiều người mà em cảm thấy biết ơn ở mỗi chặng đường của mình... [Đọc tiếp]

x

Bạn hãy gửi thông tin để đặt mua sản phẩm!