Chiều ngày 29.7, sau cuộc họp khẩn cấp trong vòng 30 phút, Sếp Hà thông báo chúng ta phải thực hiện 3T (ăn, ở, làm việc tại chỗ)...

Chiều ngày 29.7, sau cuộc họp khẩn cấp trong vòng 30 phút, Sếp Hà thông báo chúng ta phải thực... [Đọc tiếp]

Nhân viên sản xuất
x

Bạn hãy gửi thông tin để đặt mua sản phẩm!