Tính đến thời điểm này, em đã làm việc tại công ty hơn 07 năm, đã được gặp gỡ và làm việc cùng với nhiều Giám đốc, Quản...

Tính đến thời điểm này, em đã làm việc tại công ty hơn 07 năm, đã được gặp gỡ và... [Đọc tiếp]

Trình dược viên

THÁI MINH – 7 Năm – Một Hành Trình

SỰ KHỞI ĐẦU Tôi còn nhớ như in, ngày mà mình đi phỏng vấn để vào làm ở công ty. Ngày mà đến bây giờ, mỗi khi nhớ... [Đọc tiếp]

Nơi tôi thuộc về

Vinh, ngày thu, ngày của những cánh hoa sữa lãng đãng rơi trong màn sương sớm, ngày tâm hồn như những nốt nhạc trầm bổng, du dương... Tôi... [Đọc tiếp]

x

Bạn hãy gửi thông tin để đặt mua sản phẩm!